Skrivet av: Rättvisepartiet Socialisterna i Mark | september 7, 2011

Hemlös efter att ha utförsäkrats

Hemlöshet är inte bara ett storstadsproblem, även om fokus och insatser ofta koncentreras till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Även på mindre orter ökar utslagningen.

Bo Torgersen är 61 år och blev vräkt från sitt hem i Kinna i fe bruari 2011, efter att ha bott där sedan 1968. Kommunen kastade ut honom efter att han utför säkrats och sedan förlorat sitt aktivitetsstödjobb. Sedan dess har han levt av de matkuponger Socialförvaltningen sporadiskt och efter påtryckningar försett honom med.
Socialförvaltningen i Marks kommun har tidigare varit i blåsväder efter att man misskött omplaceringen av fosterbarn.
Även i Bos fall har man orsakat stora problem genom att vä gra samarbete. Förutom att man inte betalat ut försörjningsstöd har man också försökt erbjuda Bo boende på ett vandrarhem i Horred, det vill säga 2,5 mil ut anför samhället.
Vandrarhemmet skulle kosta kommunen 9 000 kronor i månaden och eftersom busskort inte ingår i försörjningsstödet skulle Bo inte kunna jobba. Situationen blir till ett moment 22, eftersom han inte skulle kunna få ut försörjningsstöd utan att vara tillgänglig för aktivitetsstödjobb.
Att Bo själv hittat en lägenhet inne i samhället vars hyra ligger på 4 500 kronor, gör det hela ännu orimligare.
För att komma till rätta med bostadslösheten måste fler lägenheter byggas.

Enligt Stockholms stads FoU-enhet finns det cirka 900 organisationer och 30 000 avlönade människor som hjälper de cirka 18 000 hemlösa i Sverige (siffror från 2010). Men välgörenhet och tillit till människors goda vilja är inte lösningen på problemen – för det krävs kamp och politiska krav.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) menar att en egen bostad är en rättighet för alla. RS säger: Bygg bort bostadsbristen och rusta upp 1960- och 70-talens miljonprogram på de boendes villkor. Allmännyttans bostadsbolag kan inte drivas som priva ta bostadsbolag med vinstintressen. Nej till marknadshyror och stoppa ombildningarna.
Nedskärningarna på sociala insatser som till exempel fält assistenter har gjort att fler och fler av de som blir utan hem hamnar i psykisk ohälsa och missbruk – vården måste rustas upp.

Stefan Berg

Annonser
Skrivet av: Rättvisepartiet Socialisterna i Mark | augusti 20, 2011

RS Mark på RS Väst upptakt

20110820-215059.jpg
Igår höll Rättvisepartiet Socialisterna sitt upptaktsmöte för Västsverige.
I Hammarkullens Folkets hus samlades 53 personer från Göteborg, Uddevalla, Mark, Alingsås och Mölnycke.

Mötet inleddes med en introduktionsfilm med en liten del av RS Västs arbete under 2011.
Med Rättvisepartiet Socialisternas snabba tillväxt valdes en ny distriktsstyrelse som ökade från 19 till 22 personer baserat på 8 partiföreningar i tre städer.

Störst representation har Göteborg med sina i dagsläget 5 partiföreningar. Ett av de beslut som togs var dock att bilda en 6 partiförening. Den nya partiföreningen kommer att ligga i Sandeslätt vilket gör att Hammarkullen har två partiföreningar.

27 medlemmar hade innan mötet gått med under 2011 och ytterligare en medlem värvades efter mötet och ytterligare kontakter sa sig vara fortsatt intresserade.

Många bra inlägg från 23 personer från de olika partiföreningarna visade på partiets ökade styrka.

På dagordningen fanns ”Världsekonomin, hela marken gungar” med Per Olsson.
Partibygget – uppgifter för RS väst med Kristofer Lundberg och mötet avrundades av Per-Åke Westerlund ordförande i Rättvisepartiet Socialisterna.

Mötet avslutades sedan med Internationalen. Nu kommer arbetet att riktas in på bildandet av nya partiföreningar.

Sandeslätt blir första nya partiföreningen, men även i Majorna förbereder man en delning av partiföreningen och nya möjligheter har öppnats upp för arbetet i Borås och Alingsås.

Material på bokbordet såldes för 1 700 kronor och 13 310 kr samlades in i insamlingen.

Skrivet av: Rättvisepartiet Socialisterna i Mark | augusti 6, 2011

Skrivet av: Rättvisepartiet Socialisterna i Mark | augusti 3, 2011

RS Väst upptaktsmöte

Upptaktsmöte med
Rättvisepartiet Socialisterna Väst
18 augusti 18.00 – 21.00 i Hammarkullen

Klasskampen i Europa
– när når den Sverige med Stefan Berg
Partibygget

– RS Väst uppgifter med Kristofer Lundberg

Mötet avrundas av Per-Åke Westerlund Rättvisepartiet Socialisternas ordförande.

20110805-235430.jpg

Skrivet av: Rättvisepartiet Socialisterna i Mark | juli 8, 2011

RS sommarläger 2011

Christopher Ferreira från RS Mark deltog på årets lyckade sommarläger. Här kommer en rapport från RS tidning Offensiv.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) årliga sommarläger hålls i år i Stockholms skärgård och har pågått från i söndags ända till idag.

Viktiga och spännande stormöten, seminarier och andra samlingar har under dagarna blandats med bad, bastu, sport, grillning och andra aktiviteter.
Möten om bland annat marxism och religion, Pariskommunen, bilindustrin m m har diskuterats de senaste dagarna.

Per-Åke Westerlund inledde stormötet ”Krisen i Europa – när når den Sverige?” med att i sin inledning bland annat betona vikten av arbetarkamp även i Sverige då högerregeringen fortsätter att attackera arbetslösa, pensionärer, sjuka, flyktingar, lågavlönade o s v. Josephine Landström som andra talare pekade på vikten av RS antirasistiska arbete och kampen för asyl.

Under sista dagen sprack molntäcket upp och solen tittade fram, vilket lockade ner många för bad på bryggan. Den traditionella fotbollsturneringen vanns av Göteborgslaget Majorna efter en hård final mot Hammarkullen-Hjällbo. Stockholm knep tredjeplatsen. Pris för bästa spelare gick till Håkan Raetz.

Anna Löfgren

20110709-000823.jpg

Skrivet av: Rättvisepartiet Socialisterna i Mark | juni 30, 2011

Fotbollsturnering på sommarlägret

20110630-212659.jpg

På söndag inleds Rättvisepartiet Socialisternas årliga sommarläger.
Från öst till väst, från norr till syd kommer kamrater för en veckas läger.

För landets partiföreningarna gäller det nu att anmäla sina lag till fotbollsturneringen. Vinnande lag kommer få ta hem pokalen.

Anmäl ert lag till
Johannes Lundberg

Skrivet av: Rättvisepartiet Socialisterna i Mark | juni 14, 2011

RS Mark på vårdprotest i Ronneby

Den 12 juni var uppropet som kräver ett stopp för nedskärningar inom vården i Ronneby och höll en manifestation som samlade drygt 200 personer. Representantrer från Rättvisepartiet Socialisterna Mark fanns med och gav sitt stöd till initiativet.

En undersköterska i Ronneby, Britt-Marie, har samlat in 4000 namn mot vårdnedskärningarna och dessa ska under veckan lämnas till de beslutsfattande politikerna. Arvin Yarollahi, initiativtagare till uppropet, har haft kontakt med Britt-Marie. Vården i Blekinge är lika hotad som vården i Västra Götaland, eller för den delen hela Sverige, och därför beslutade man att kalla till en manifestation i Ronneby, likt den på Götaplatsen i Göteborg för några veckor sedan.

Torbjörn Hammar, vars fru vårdats för cancer, talade på manifestationen, och upprepade samma utmaning som han gjorde i Göteborg och Ludvika , en utmaning som fortfarande står obesvarad:

– Socialstyrelsens generaldirektör, jag utmanar tillsynschefen för Socialstyrelsen Per-Anders Hugesson och socialminister Göran Hägglund ihop med hur många jurister och läkare de vill ha på sin sida och konferera med för att ge mig svar. Och detta ska ske inför svenska folket genom media så att alla ser vad svaren är. Efter de svaren är avlossade kommer det att vara tusental på våra torg, och jag kommer aldrig någonsin att ge mig.

Erkki Kuningas, Rättvisepartiet Socialisterna Mark, deltog på manifestationen och kommenterar:

– Idag är vi 9 miljoner i Sverige. Politikerna vill att vi ska vara som isolerade öar, och lämna besluten till dem, till de borgerliga inom Alliansen. Men nu höjer folk sina röster. Som Ellen Hodgson Brown skriver i Bankerna och skuldnätet så kommer en regering som försöker skydda sina resurser eller sina banker genom nationalisering att stämplas som kommunistisk eller socialistisk. Detsamma gäller de i befolkningen som gör motstånd – vi riskerar att stämplas som terrorister och upprorsmakare – men ju fler vi blir som gör motstånd mot politikernas attacker desto svårare blir det att attackera oss.

Rättvisepartiet Socialisterna ansluter sig till kravet på förbud om nedskärningar inom vården. Över hela landet attackerar politiker, från höger till vänster, vård och omsorg och de som drabbas är personal, patienter och anhöriga. RS stöder ett rikstäckande upprop som manar till samordnade protester mot högerpolitiken.

Stefan Berg

Skrivet av: Rättvisepartiet Socialisterna i Mark | juni 8, 2011

Sommar, sol och socialism

Socialistiskt sommarläger

3-6 juli i Stockholms skärgård

Debatter • Seminarier • bad • grillning • bastu m m
Ungd 700 kr • Student 1 000 kr • Arbetande 1 300 kr
Då ingår frukost, lunch, middag, logi & resor. För medföljande barn upp till 12 år är deltagande gratis
Ring RS på 08-605 94 01 för mer info

Skrivet av: Rättvisepartiet Socialisterna i Mark | maj 13, 2011

Vårddebatt i Skene och antirasism i Borås

I lördags deltog Rättvisepartiet Socialisterna i en debatt om vården i regionen, mot de övriga partierna. Det var under Våryran i Skene som representanter från de olika partierna möttes för att mäta sina argument mot varandra.

I skuggan av nedläggningen av akutmottagningen på Skene lasarett och de utannonserade nedskärningarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg på 160 miljoner kronor var det svårare än vanligt för de etablerade partierna att göra reklam för sig. Inget nytt sades av vare sig Allianspartierna eller de rödgröna. En företrädare från LO fick ordet och kritiserade privatiseringen av vården och de skamliga lönelyft som senaste avtalsrörelsen gett. Detta besvarades av Stefan Berg, förstanamn på RS valsedel och ordförande för RS Göteborg:

– Det är bra att LO motsätter sig detta, men jag är själv medlem i Kommunal och dess ledning kritiserar inte längre privatiseringarna, och de har inte tagit strid mot de massiva nedskärningar som plågat regionen. Det är dags att LO säger adjö till S, som är ett av partierna som stått, och står för dessa attacker.

Under tiden som representanterna för S skruvade på sig berättade han om kampen mot högerpolitiken:

– Under högerpolitikens styre är alla möjligheter till vinst välkomna. För att stoppa förtrycket krävs radikal kamp, det krävs att fackföreningarna tas tillbaka av medlemmarna, att man knyter samman de nätverk av protesterande – allt från föräldrar i Göteborg och eleverna i Borås som reser sig mot skolnedskärningrna, till boende här i Skene som protesterar mot nedläggningen av akuten och omvandlingen av lasarettet.

Även den nya proteströrelsen Vårdreform var med på debatten. Arvin Yarollahi, läkare på ortopediavdelningen i Mölndal levererade svidande kritik mot politikerna och berättade om den verklighet som han, hans kollegor och patienterna tvingas leva i.

– Vi har kommit till en situation då vården är farligare än själva sjukdomen, sa han och fortsatte, den här proteströrelsen sträcker sig från Norrbotten till Skåne, vi är fler och fler som fått nog och äntligen satt ner foten.

Från Skene begav sig sedan RS till Borås där man slog upp ett valtält på Stora torget för att prata med boråsare på väg till Stadparken. Eftersom Sverigedemokraternas valstuga var bemannad fokuserade RS medlemmar på den antirasistiska kampen och många stannade upp för att diskutera antirasism och kamp mot högerpolitik med de RS-are som ställt upp runt om SD:s valstuga. Rasisterna blev märkbart provocerade av antirasisternas närvaro och hävde ur sig förolämpningar innan man ringde polisen. Under tiden så deltog flera ungdomar och delade ut RS valsedlar över hela torget till förbipasserande samtidigt som man uppmanade flera att delta i kampen mot rasismen. Polisen anlände till torget men gav sig snart av igen då man inte kunde hitta något svepskäl till att avhysa antirasisterna, och snart packade rasisterna ihop sitt material och gav sig av.

Den samlade vänsterns avsaknad av ett offensivt antirasistiskt arbete i Borås är uppenbart om man jämför med situationen i Göteborg där SD möts av protester vart än de visar sig. Att SD skulle ha en permanent valstuga i Göteborg utan protester. En valstuga för SD i Göteborg är otänkbart, både för rasisterna – som vet hur oönskade de är – och för antirasisterna som aldrig skulle tillåta det utan stora protester.

Att etablera RS i Borås är nödvändigt och en ny partiförening kommer arbeta för att ena nedskärningsdrabbade grupper i en enad front mot högerpolitik och rasism.

RS Mark

Skrivet av: Rättvisepartiet Socialisterna i Mark | maj 2, 2011

Socialistiskt 1 maj i Mark

Socialistiskt 1 maj i Mark

Rättvisepartiet Socialisterna organiserade partiets första 1 majmanifestation i Marks kommun. Framför fanor och banderoll talade Erkki Kuningas från den lokala RS föreningen.

– Vi har fått ett samhälle där högeralliansen attackerar de arbetslösa, de sjuka och svaga i samhället. En regering som med sin flyktingpolitik legitimerar rasismen. Men Rättvisepartiet Socialisterna, vi tar kamp emot detta, sa Erki Kuningas på Socialistiskt 1 maj.

RS Mark

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier